Cách mạng tháng Tám trong ký ức nhà sử học Trần Huy Liệu


nhatbook-Cach mang thang Tam trong ky úc nha su hoc Tran Huy Lieu-Tran Duc Cuong

 

Tác giả: Trần Đức Cường
NXB: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 9(94)
Năm: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


Có những người vốn là chiến sĩ cách mạng, từng tham gia các sự kiện lịch sử quan trọng, sau này trở thành nhà sử học viết lại chính sự kiện đã trải qua góp phần tạo nên sự chân thật và sống động cho sử học. Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu là một trong số những người hiếm hoi ấy. Ông là nhà yêu nước, là chiến sĩ cách mạng kiên trung trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, sau trở thành nhà sử học nổi tiếng, có uy tín trong và ngoài nước.


nhatbook-download

Bình luận