Các đặc trưng của tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX


nhatbook-Cac dac trung cua tu tuong triet hoc Vietnam nua dau the ky 19-Le Thi Lan

Tác giả: Lê Thị Lan
NXB: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 8(93)
Năm: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt: Sự vận động, phát triển của tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX nhằm đáp ứng yêu cầu phải có một hệ tư tưởng chính thống dẫn dắt đời sống tinh thần của xã hội theo hướng xây dựng, bảo vệ và củng cố nhà nước phong kiến trung ương tập quyền cao độ triều Nguyễn. Nho giáo đã được lựa chọn và có những bước phát triển đáp ứng yêu cầu này. Bài viết phân tích những đặc trưng lớn của tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX nhằm làm sáng tỏ thêm một số điểm khác biệt của tư tưởng triết học Việt Nam giai đoạn này so với các giai đoạn khác, từ đó gợi mở một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về tư tưởng triết học Việt Nam.


nhatbook-download


 

Bình luận