Địa chính trị: những vấn đề lý thuyết và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam


Tác giả: Nguyễn Đăng Hội
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam học lần 3
Năm: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Xuất hiện từ những năm cuối thế kỷ XIX và trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau nhưng cho đến nay, địa lý chính trị (ĐLCT) vẫn chưa có một cách diễn đạt chính xác khái niệm. Nhiều định nghĩa được đưa ra ở các khía cạnh khác nhau theo ý chủ quan của mỗi người. Hơn thế nữa, trong khoảng thời gian dài, ĐLCT cũng như Địa chính trị được xem là phản khoa học, là hệ tư tưởng phản động vì nó phục vụ cho lợi ích xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phát xít. Tuy vậy, vào cuối thời kỳ Chiến tranh lạnh, bộ môn khoa học này đã được nhìn nhận một cách khách quan, được để ý nghiên cứu và dần trở thành một bộ phận quan trọng cấu thành khoa học địa lý nhân văn.


nhatbook-download


 

Có thể bạn quan tâm:
Vua Minh Mạng với tầm nhìn chiến lược về biển đảo được thể hiện bằng hình ảnh trên cửu đỉnh
Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: Quan hệ với Singapore
Giao thương thời tiền, sơ sử trên biển Đông qua tài liệu khảo cổ học
Quan hệ giữa Việt Nam-Campuchia-Xiêm giai đoạn 1834-1848
Tảo mộ ở miền trung Việt Nam
Tiếng Việt ngày nay-phần 1
Vấn đề phụ nữ ở Việt Nam trước CMT8 năm 1945: Nội dung và giải pháp
Địa danh Côn Đảo
Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938), nhà thơ dễ thương
Phong tục chôn cất bằng chum gốm trong văn hóa Sa Huỳnh ở Việt Nam
Một vài nhận xét những kiểu chữ Thái cổ ở Việt Nam
Hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ của Công giá...
Các nhà khoa bảng trong bộ máy nhà nước triều Nguyễn
Những bản hiến pháp độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á năm 1945
Vấn đề trao quyền độc lập và sự thất bại của Thực dân Pháp ở Việt Nam
Mối quan hệ của người Phùng Nguyên với những cư dân cùng thời ở Đông Nam Á và Nam Trung Quốc
Trật tự xã hội nông thôn miền Bắc Việt Nam cuối đời Lê
Tư tưởng duy tân của Trần Quý Cáp
Việt Nam trong bối cảnh các cường quốc đấu tranh vì trật tự mới trong khu vực
Xây dựng các hợp tác xã ở Việt Nam giai đoạn 1955-1961

Bình luận