Góp phần tìm hiểu tư tưởng của Phan Bội Châu


nhatbook-Gop phan tim hieu tu tuong cua Phan Boi Chau-Cao Xuan Long-2013

Tác giả: Cao Xuân Long, 
Lại Xuân Nam
Nguồn: Tạp Chí Khoa Học Xã Hội 3(175)
Năm: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 

 


Phan Bội Châu (1867-1940) là nhà tư tưởng, nhà cách mạng, nhà văn nhà thơ, nhà giáo dục, tiêu biểu của Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Trong cuộc đời hoạt động đầy thăng trầm của mình, ông để lại nhiều tư tưởng có giá trị. Xuất phát điểm cho những tư tưởng của ông là từ nhu cầu đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người là sự kết hợp giữa tư phương Đông và phương Tây với truyền thống văn hóa Việt Nam. Ở mỗi giai đoạn khác nhau tư tưởng triết học của ông có sự biến đổi và phát triển không ngừng. Nội dung tư tưởng của Phan Bội Châu bao hàm những vấn đề về bản thể của thế giới, nhận thức luận, quan điểm biện chứng, đến những vấn đề về con người, quyền con người, giáo dục và đạo đức.


nhatbook-download


 

Bình luận