THEORIES OF SURPLUS VALUE-1


Theories of Surplus Value -1

(Lý thuyết về giá trị thặng dư)

nhatbook-Theories of surplus value-Karl Marx-1969

 

Tác giả: Karl Marx
NXB: Progress Publisher (Moscow)
Năm: 1969
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

 


nhatbook-download


 

Bình luận