Khái niệm địa chiến lược


nhatbook-Khai niem Dia chien luoc-Tran Khanh-2015

Tác giả: Trần Khánh
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 9(94)
Năm: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Địa chiến lược là sự cân nhắc chiến lược, là nghệ thuật kiểm soát và khai thác nhân tố địa lý (thường là của một quốc gia) kết hợp với môi trường, bối cảnh chính trị, kinh tế quốc tế đang thay đổi của giới cầm quyền trong hoạch định và thực thi chiến lược/chính sách phát triển quốc gia, trước hết là đối ngoại, sao cho những lợi ích của một quốc gia được đảm bảo để tăng thế và lực của mình trên trường quốc tế. Đây là một lĩnh vực khoa học nằm xen giữa nhiều bộ môn khoa học xã hội và nhân văn, có mối liên hệ chặt chẽ với địa chính trị, địa kinh tế, địa quân sự, nhưng không phải là sự nối dài của các bộ môn này.


nhatbook-download


 

Bình luận