Thế ứng đối văn hóa của Đại Việt với các quốc gia khu vực


nhatbook-Thế ứng đối của văn hóa Đại Việt với các quốc gia khu vực qua hành trạng và tâm thức của một số quý tộc thời Trần-Nguyen Van Kim

Tác giả: Nguyễn Văn Kim
Nguồn: ĐHQGHN
Năm: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Bài viết tập trung khảo cứu cách thức ứng đối văn hoá của vương triều Trần, một triều đại lớn trong lịch sử dân tộc, qua bốn nhân vật tiêu biểu: 1. Trần Nhân Tông – Một Phật hoàng đồng thời là Minh vương kết tụ những giá trị của triều đại, thời đại; 2. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn – Một đại quý tộc và là Anh hùng dân tộc; 3. Trần Nhật Duật là Danh tướng “văn võ song toàn”, có tầm nhìn hướng ngoại và năng lực ứng đối văn hoá mạnh mẽ; và 4. Trần Khánh Dư – Võ tướng tài danh, người có tư duy kinh tế thương nghiệp điển hình nhất của thời Trần. Kế thừa những di sản truyền thống, triều đại này đã sáng tạo ra một cách thức ứng đối văn hoá độc đáo, giàu bản lĩnh thể hiện tư tưởng, lợi ích của dòng họ, giai cấp, vương triều nhưng mặt khác thế ứng đối văn hoá đó cũng hoà nhập đồng thời là ước nguyện chung của dân tộc. Coi giới quý tộc Trần là đối tượng trung tâm của sự khảo cứu, tâm thế cùng hành trạng của họ luôn được đặt trong sự xem xét và phân tích tổng hoà của những nhân tố nêu trên2.


nhatbook-download


 

Bình luận