Quá trình hình thành tầng lớp thống trị trong xã hội Giao Chỉ-Đại Cồ Việt ở thế kỷ X


nhatbook-Qua trinh hinh thanh tang lop thong tri- Polyakov AB-1998

Tác giả: Polyakov A.B.
Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam Học lần 1
Năm: 1998
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Có thể bạn quan tâm:
Nguyễn Hoàng và đất phương Nam
Bước tiến cẩn trọng: tình hình Hà Nội, miền Nam và Quốc tế sau nghị quyết 15
Quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử
Toàn cầu hóa, chủ nghĩa dân tộc và tiến trình phát triển văn hóa ở Việt Nam
Vấn đề nghi lễ và chính sách cấm đạo dưới triều Nguyễn
Tìm hiểu thêm về quá trình từ Tất Thành đến Nguyễn Ái Quốc
Ba ví dụ về cách kết thúc chiến tranh (*)
Quốc tế Cộng sản và Việt Nam: việc đào tạo cán bộ chính trị Việt Nam trong những trường cao đẳng Liê...
Vietnamese thought on Chinese International Relations theory and practice
Một vài suy nghĩ rút ra từ việc nghiên cứu tài liệu quy hoạch thành phố Hà Nội thời thuộc địa (1888-...
Hà Tiên và sự hình thành nước Việt Nam hiện đại
Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973: Ngoại giao và thắng lợi của CMVN
Thế tam giác của quan hệ quốc tế Mỹ-Trung-Xô trong chiến tranh Việt Nam năm 1972
Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ
Bàn về đồ mã
Meaning and Understanding in the History of Ideas
Minh Thực lục, một nguồn sử liệu Đông Nam Á
Chế độ lương điền dưới triều Nguyễn
Nghĩ lại về thời đại Tây Sơn
Các nhà khoa bảng trong bộ máy nhà nước triều Nguyễn

Bình luận