Quá trình hình thành tầng lớp thống trị trong xã hội Giao Chỉ-Đại Cồ Việt ở thế kỷ X


nhatbook-Qua trinh hinh thanh tang lop thong tri- Polyakov AB-1998

Tác giả: Polyakov A.B.
Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam Học lần 1
Năm: 1998
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

để lại phản hồi