Trần Thủ Độ (1194-1264) và nhân cách hành xử Việt Nam thời Trần


Nhatbook-Tran thu do va nhan cach hanh xu VN thoi Tran-Tran Quoc Vuong

Tác giả: Trần Quốc Vượng
Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trần Thủ Độ
Năm: 1995
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Có thể bạn quan tâm:
Phụ nữ Việt Nam qua những trang lịch sử, các huyền thoại và khẩu truyền
Để đường lối cách mạng đúng đắn hơn: cái nhìn lịch sử
Đông Kinh nghĩa thục và phong trào Nghĩa Thục ở Việt Nam
Đào Nguyên Phổ (1861-1908), một trường hợp tiêu biểu của sự hội nhập văn hóa tích cực
Vài nét về thị trường lúa gạo Đông Dương vào giữa hai thế chiến
Văn Hóa Việt Nam thuộc vùng văn hóa Đông Nam Á hay Đông Á?
Nguyễn Hoàng và đất phương Nam
Quan điểm tiến hành cải cách ruộng đất ở Việt Nam trong những năm 1945-1956 qua các nghị quyết Trung...
Môi trường văn hóa và môi trường văn hóa ở Việt Nam
Mấy nhận xét về truyện ngắn Việt Nam sau năm 1975
Bàn về sự truyền bá của giáo phái Chính Nhất Đạo Giáo sang Việt Nam
Ý nghĩa của 'Đi Chợ'
Hình thái và niên đại sáng chế của chữ Nôm
Đường phố Sài Gòn xưa và nay
Thử tìm hiểu mối quan hệ của Cát Tiên với Óc Eo-Phù Nam và Champa
Syrie, bài học lịch sử về kỹ thuật cướp chính quyền
The Biography of the Hồng Bàng Clan as a Medieval Vietnamese Invented Tradition
Hội nhập của Phật Giáo vào nền văn hóa Việt Nam
Nhân quyền ở phương Đông nhìn dưới góc độ triết học và so sánh lịch sử
Kinh nghiệm nhập cư: trường hợp người Việt Nam sống ở Nhật Bản

Bình luận