THẾ GIỚI PHẲNG


Thế giới phẳng

nhatbook-The gioi phang. Thomas L. Friedman-2005

 

Tác giả: Thomas L. Friedman
Người dịch: Nguyễn Quang A
NXB: N/A
Năm: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


nhatbook-download


Đọc dễ dàng hơn với sách giấy: <link mua sách Tiki>


 

Bình luận