NÚI RỪNG YÊN THẾ


Nghiên cứu văn học Việt Nam

nhatbook-Nui rung yen the-Nguyen Hong-

Tác giả: Nguyên Hồng
NXB: Hội Văn nghệ Hà Bắc
Năm: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


nhatbook-download


Nguyên Hồng xây dựng tiểu thuyết lịch sử Núi rừng Yên Thế với tư tưởng đây là cuộc chiến tranh nhân dân theo đường lối trường kỳ kháng chiến. Khác với các tác giả cùng viết về đề tài này trước đó, Nguyên Hồng xây dựng tác phẩm theo hướng: cuộc khởi nghĩa Yên Thế nổ ra là tất yếu, là đúng với quy luật lịch sử. Nó là sự tổng hợp của ý chí, của sức mạnh toàn dân, quyết đứng lên bảo vệ quyền sống, quyền tự do của con người. Lấy quần chúng nhân dân làm nhân vật trung tâm, nhà văn không chỉ thể hiện niềm yêu mến với con người Yên Thế mà quan trọng hơn, tác giả đã hiểu thấu đáo sức mạnh vô địch, tiềm tàng trong quần chúng nhân dân lao động. Nguyên Hồng cũng chủ đích đưa các thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa như Đề Nắm, Đề Thám cùng các nhân vật phản diện như Bá Phước, Đề Sặt… vào tác phẩm


Bình luận