Bài báo

THE POLITY OF YELANG AND THE ORIGINS OF THE NAME ‘CHINA’


The Polity of Yelang and the Origins of the Name ‘China’

nhatbook-Sino Platonic papers-Geoff Wade-2000

Tác giả: Geoff Wade
NXB: University of Pennsylvania
Năm: 2009
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf


nhatbook-download


 

Advertisements
Có thể bạn quan tâm:   ĐẠI VIỆT QUỐC THƯ

Gửi phản hồi