Hình thái và niên đại sáng chế của chữ Nôm


 

nhatbook-Hinh thai va nien dai sang che cua chu Nom-Tran Kinh Hoa-1963

Tác giả: Trần Kinh Hòa
Người dịch: Đoàn Khoách
NXB: Mạnh Nghị Tuyển Tập
Năm: 1963
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


 

Có thể bạn quan tâm:
Phật giáo và chính trị ở Đại Việt
Xét lại nguyên nhân của các vụ loạn dưới đời Tự Đức
Việt Nam: Những biểu hiện sai lầm trong chính sách và kế hoạch tăng trưởng kinh tế không có mục tiê...
Bước đầu tìm hiểu chương trình viện trợ thương mại của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng Hòa
Về hoạt động của nhà Đông Phương học Trần Kinh Hòa trên đất Việt Nam
Nhà Thục không phải là một đời vua Việt?
Những khuynh hướng chính trị tiên tri thời hiện tại ở Việt Nam
The crisis of the eighth Lunar month: The Cao Dai, Prince Cuong De and the Japanese in 1937–1939
Nam Kỳ từ đầu chế độ dân sự đến sự đổi dạng trong những năm 1930
Tổ chức bộ máy chính quyền Sài Gòn trước 75 (*)
Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông: một sai lầm lớn
Vua Minh Mạng với tầm nhìn chiến lược về biển đảo được thể hiện bằng hình ảnh trên cửu đỉnh
Chế độ dân chủ cổ điển
Thế ứng đối văn hóa của Đại Việt với các quốc gia khu vực
Nguyễn Hiến Lê và tôi
Văn hóa ứng xử trong không gian văn hóa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa
Một số vấn đề về nội các Trần Trọng Kim
Giao thương Việt-Nhật qua tư liệu Nghệ An đầu thế kỷ 18
Liên Xô với việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương - Hội nghị Giơnevơ 1954
Nhận thức mới một số vấn đề lịch sử trong sử học Việt Nam từ 1986 đến nay

Bình luận