THI TÙ TÙNG THOẠI


Thi tù tùng thoại

Nhatbook-Thi tu tung thoai-

Tác giả: Mính Viên (Huỳnh Thúc Kháng)
NXB: Nam Cường
Năm: 1951
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Trong bài tựa cuốn Thi tù tùng thoại, Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng viết: “Bản này là ký giả chép góp thi và chuyện của một ít chính trị phạm đồng tội trong thời gian 13 năm bị đày ở Côn Đảo mà ký giả là một người trong đồng bọn ấy, tai nghe mắt thấy toàn là chuyện thật, khởi đầu năm 1908 đến 1921”.

(Xin nhấn mạnh bút hiệu của cụ Huỳnh là Mính Viên – vườn chè – chứ không phải Minh Viên).

Cụ Huỳnh là người có ý thức về việc chép sử hoặc “ghi lại món tài liệu chân xác cho nhà làm sử” (HTK). Ngoài việc ghi lại thơ tù (thi tù), tác giả còn mô tả chính xác và sinh động quang cảnh nhà tù, tổ chức nhà tù, sinh hoạt của tù nhân, những biến động trong nhà tù… Ngoài ra, Thi tù tùng thoại đã đề cập đến gần 40 nhân vật lịch sử. Với 200 bài thơ (nguyên văn chữ Hán và bản dịch), 40 câu đối, chuyện kể về nhân vật và sự kiện lịch sử trong 126 tiểu đoạn. Thi tù tùng thoại chẳng những là cuốn sử của nhà tù Côn Đảo mà còn là lịch sử dân tộc những thập niên đầu thế kỷ XX.

Bình luận