Bài báo

Tinh thần dân tộc trong kinh doanh của các nhà doanh nghiệp Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ,


 Trường hợp Bạch Thái Bưởi

Bach Thai Buoi

Tác giả: Phạm Xanh
Nguồn: Việt Nam Học lần 1
Năm: 1998
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


 

Gửi phản hồi