Tinh thần dân tộc trong kinh doanh của các nhà doanh nghiệp Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ,


 Trường hợp Bạch Thái Bưởi

Bach Thai Buoi

Tác giả: Phạm Xanh
Nguồn: Việt Nam Học lần 1
Năm: 1998
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


 

Bình luận