“Hồn Đại Việt, giọng Hàn Thuyên”, vị trí lịch sử của Trung Quốc đối với Việt Nam và Nhật Bản


 

nhatbook-hon Dai Viet giong Han Thuyen-Vinh Sinh-2002

Tác giả: Vĩnh Sính
Nguồn: Việt Nam và Nhật Bản giao lưu văn hóa
Năm: 2001
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


 

Bình luận