Kinh tế - Kinh doanh

FREE BANKING

100 tựa sách nên đọc trong đời tiki


Free Banking: Theory, History, and a Laissez Faire Model

nhatbook-free banking-Larry J Sechrest-2008

Tác giả: Larry J. Sechrest
Nxb: Ludwig Von Mise Institute
Năm: 2008
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf


nhatbook-download

 


Gửi phản hồi