SUSTAINABLE MANUFACTURING


Sustainable Manufacturing (Sản xuất bền vững)

nhatbook-Sustainable Manufacturing-Gunther Seliger-2012

Tác giả: Gunther Seliger
Nxb: Springer
Năm: 2012
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận