L’ART À HUÉ


L’ art à Hué

Nhatbook-L' Art-a-HUE

Tác giả: M. Albert Sarraut ,
S.M. Khai Dinh
M.J.E. Charles
Nxb: L’ Association des Amis du Viex Hué 
Năm: 1930 (?)
Ngôn ngữ: Francaise
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Quyển này rất thú vị vì nó chứa đựng 222 phụ bản (có một số là hình màu) cực kỳ đẹp và cực kỳ bổ ích cho ai muốn tìm hiểu các kiến trúc cổ ở Huế.

 

để lại phản hồi