Kinh tế - Kinh doanh

STRATEGIES FOR E-BUSINESS

100 tựa sách nên đọc trong đời tiki


Strategies for eBusiness

Tác giả: Tawfik Jelassi
Albrecht Enders
Nxb: Prentice hall
Hăm: 2004
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf


nhatbook-download


 

 

Gửi phản hồi