Công cuộc truyên truyền của Việt Minh 1940-1950: sự huy động quần chúng trong một xã hội đa dạng


 

nhatbook-Cong cuoc tuyen truyen cua VM thoi ky 1940-1950-Su huy dong quan chung trong mot xa hoi da dang

Tác giả: Robert James Hurle
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần III
Năm: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


 

Bình luận