Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX


 (Tóm tắt luận văn tiến sĩ)

nhatbook-Qua trinh chuyen bien tu tuong nho si

Tác giả: Trần Thị Hạnh
Nguồn: Đh KHXHNV TpHCM
Năm: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Phân tích những điều kiện kinh tế – chính trị – xã hội khách quan và các tiền đề tư tưởng tạo ra sự chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX. Làm sáng tỏ nội dung tư tưởng duy tân của các nho sĩ trong một số lĩnh vực: chính trị, xã hội, đạo đức, giáo dục. Phân tích những tác động của quá trình chuyển biến tư tưởng đối với chuyển biến trong hoạt động thực tiễn của nho sĩ. Nhận định, đánh giá những kết quả, hạn chế của quá trình chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam và xã hội Việt Nam trong giai đoạn 30 năm đầu thế kỷ XX.


 

Bình luận