VIỆT MINH NGƯƠI ĐI ĐÂU


Việt Minh ngươi đi đâu?

nhatbook-Việt Minh - Ngươi Đi Đâu-Nguyen Kien Trung-1957

Tác giả: Nguyễn Kiên Trung
Nxb: N/A
Hăm: 1957
Ngôn ngữ: tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Quyển này có thể xem như một tư liệu lịch sử

https://www.facebook.com/thuchoisach/

 

Bình luận