KINH TẾ TRUNG QUỐC, NHỮNG RỦI RO TRUNG HẠN


Kinh tế Trung Quốc, những rủi ro trung hạn

nhatbook-Kinh te Trung Quoc nhung rui ro trung han-Pham Sy Thanh-2013

Chủ biên: Phạm Sĩ Thành
Nxb: Thế Giới
Năm: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf (đánh máy lại)


nhatbook-download


Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản giấy:

<LINK>

Bình luận