GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY


Giáo trình Công nghệ chế tạo máy

nhatbook-cong nghe che tao may-Phi trong Hao-2004

Tác giả: Phí Trọng Hảo,
Nguyễn Thanh Mai
Nxb: Giáo Dục
Năm: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận