GIÓ TRÊN ĐỒI


Gió trên đồi

nhatbook-Gio tren doi-Luu Nghi

Tác giả: Lưu Nghi
Nxb: N/A
Năm: 1967 (?)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Tên khác Quốc Linh – Quỳnh Lưu
Năm sinh Giáp Tí 1924 – Ất Sửu 1985
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới
Nhà văn bút danh Quốc Linh, Quỳnh Lưu, sinh năm 1924 tại thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thuở thiếu thời học tại Hội An, Đà Nẵng, những năm kháng chiến chống Pháp ông sống tại Đà Nẵng, Hội An là “vùng tạm bị chiếm”. Những năm 50 ông bị “động viên” vào quân đội Sài Gòn đến năm 1955 thì được giải ngũ.

Từ năm 1954 ông sống tại Sài Gòn, tham gia các tổ chức văn hóa văn nghệ kháng chiến ở nội thành. Tại Sài Gòn ông cùng bạn bè tổ chức nhà xuất bản. Nhà xuất bân này có tên là Trùng Dương in một số tác phẩm văn nghệ có khuynh hướng xã hội tả chân.

Sau ngày thống nhất đất nước (1976) ông sinh hoạt trong Hội Nhà văn TP.HCM.

Ông mất trong năm 1985 tại nhà riêng ở Sài Gòn.

Các tác phẩm chính:

– Đêm trăng mùa hạ (1964)
– Gió trên đồi (1967)
Và một số truyện in trên các báo ở Sài Gòn như Bách khoa., Nhân loại.

Bình luận