CHIM HỌA MI CỦA ĐẠI VƯƠNG TRUNG QUỐC


Chim họa mi của đại vương Trung Quốc

nhatbook-Chim Họa Mi Của Đại Vương Trung Quốc-minh quan-1969

Phóng tác: Minh Quân
Nxb: Hoàng Đông Phương
Năm: 1969
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Phỏng theo The Nightingale của Hans Christian Andersen

Bình luận