HÀNH KHIỂN HỮU HIỆU


Hành khiển hữu hiệu (The Effective Executive)

nhatbook-Hành khiển hữu hiệu-Peter F Drucker-1966

Tác giả: Peter F. Drucker
Nxb: Hội Nghiên cứu Hành chánh
Năm: 1966
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận