CHỐNG ĐẢO CHÁNH


Chống đảo chánh

nhatbook-chong dao chanh-Gene Sharp-vien Albert Einstein-

Tác giả: Gene Sharp & Bruce Jenkins
Người dịch: Nguyễn Văn Thái
Nxb: Viện Albert Einstein
Năm: N/A
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Có thể đọc thêm: Có những giải pháp thay thế thực tiễn

Bình luận