TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 1


Tạp chí Bách Khoa – số 1-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa 1-1957

Trong số này:

STT Tác giả Tựa bài
1 Bách Khoa Thay lời phi lộ
2 Huỳnh Văn Lang Thử tìm một giải pháp để xuất cảng
3 Phan Mai “Người” trong tác phẩm Saint-Exupery
4 Phạm Ngọc Thảo Thế nào là Quân đội Mạnh
5 Huê Châu Địa vị nhạc Jazz trong nghệ thuật hiện đại
6 Hoàng Minh Tuynh Nên để trẻ được tự do hay nghiêm khắc với trẻ
7 Minh Đức Sau giấc ngủ mười năm (chuyện ngắn)
8 Minh Phong Đẻ không đau
9 Thu Trùng Cô ấy không ghen
10 Bùi Văn Thịnh Một giai đoạn mới trong chính sách kinh tế
11 Phaạm Hoàng Mĩ Vài ý kiến về học sử
12 Phan Lạc Tuyên Viễn xứ (thơ)
13 Bs Nguyễn Văn Ba Đông Y dịch Lý
14 Văn Quỳ Văn chương nước mỹ
15 Yã Hac và Trinh Nguyên Chú khổng lồ ích kỷ


nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận