TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 4


Tạp chí Bách Khoa – số 4-1957

nhatbook-Tap chi Back Khoa so 4-1957

Trong số này:

Huỳnh văn Lang Tìm hiểu giá trị đồng bạc
Cha Riquet S.J. Traách nhiệm người công giáo đối với anh em vô thần
Phạm Ngọc Thảo Một ý kiến về vấn đề lãnh đạo tinh thần một đơn vị quân đội
Nguyễn Hiến Lê Edgar Poe đã sáng tác bài thơ bất hủ The Raven (con quạ) ra sao?
Tăng Văn Chỉ Thử tìm biện pháp thích ứng để nâng đỡ xuất cảng sản phẩm VN
Nguyễn Diệm Sơn Gõ đầu trẻ
An Châu Xuân Ý (thơ)
Hoàng công Liên Trở về
Bình Nguyên Lộc Hồn ma cũ (truyện ngắn)
Yã Hạc & Trinh Nguiên Hoàng tử sung sướng (truyện dịch)
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)

 

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận