TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 5


Tạp chí Bách Khoa – số 5-1957

nhatbook-Tap chi Back Khoa so 5-1957

Trong số này:

Huỳnh văn Lang Chính sách thuế vụ
Cha Riquet S.J. Đức dĩ nhân trong Thiên chúa giáo
Phạm Ngọc Thảo vấn đề Kinh tế tự túc trong quân đội
Nguyễn Anh Linh Một nhận định trước làn sóng di cư
Huỳnh Đức Quang Nhiệm vụ cán bộ nghiệp đoàn trong một nước độc lập
Minh Phong Tiếp tục “tuần lễ nội hóa” để kiện toàn nền độc lập
Dương Quỳnh Hoa “Đẻ không đau” (cách chuẩn bị sản phụ)
J. Queguiner Người nối chí thánh Cam Địa
Nguyễn Huy Thanh Quỹ tiết kiệm
Nguyễn Hiến Lê Tiếng Việt ngày nay
Hồng Hy Én biển (thơ)
Mặc Thu Đứa con nuôi (đoản thiên)
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận