TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 6


Tạp chí Bách Khoa – số 6-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 6-1957

Trong số này:

Huỳnh văn Lang Chính sách thuế vụ (tiếp theo)
Cha Riquet S.J. Đức ái nhân trong thiên chúa giáo
Phạm Ngọc Thảo Thiên “Kế” của binh thơ Tôn Tử
Tăng Văn Chỉ Quân bình giá vật
Nguyễn Hiến Lê Tiếng Việt ngày nay
Nguyễn Huy Thanh Giòng suối trong bãi sa mạc
Nguyễn Văn Ba Con người trong vũ trụ
Hào Nguyên Nguyễ Hóa Thử tóm tắt học thuyết luân lý Épicure
Phan Văn Trí Vấn đề giáo dục hợp tác xã
Dương Quỳnh Hoa Đẻ không đau (cách chuẩn bị sản phụ)
T.T.K. Tráng sĩ hành (thơ)
Quách Tấn Đôi câu chuyện về Hàn Mặc Tử
Vi Huyền Đắc Chiếc xe”lết” của cha tôi
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)
Bình Nguyên Lộc Mài dao dạy vợ (kịch thơ)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận