MÂU THUẪN, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN


Mâu thuẫn, một số vấn đề lý luận và thực tiễn

nhatbook-Mau thuan. Mot so van de ly luan va thuc tien-Nguyen Tan Hung-2013

Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
Nxb: Khoa Học Xã Hội
Năm: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận