Phan Thanh Giản – khối mâu thuẫn lớn


nhatbook-phan thanh gian-khoi mau thuan lon-Dinh Xuan Lam

Tác giả: Đinh Xuân Lâm
Nguồn: Thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản,
nxb Hồng Đức
Năm: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


 

Bình luận