TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 9


Tạp chí Bách Khoa – số 9-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 9-1957

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Tìm hiểu cán cân chi phí
Phạm Ngọc Thảo Vấn đề tập trung lực lượng trong quân đội
Phạm Hoàng Hộ Nguồn gốc đời sống và khoa học
Phạm Tường Trinh Thử góp ý kiến về việc giáo dục trẻ em ở cấp tiểu học
Nguyễn Huy Thanh Vấn đề bảo hiểm
Thuần Phong Tình giao kết trong câu hò miền Nam
Bùi Giáng Hồ Xuân Hương
Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư Một chuyện tù Côn lonn vượt ngục
Minh Đức Cái chế của ông Nhân khùng
Giovanni (Nguyễn Đức An dịch) Ký ức một người điên
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận