TỪ ĐIỂN VIỆT-NGA


Từ điển Việt-Nga

nhatbook-Tu dien Viet Nga-2003

Tác giả: I.I. Gơ-le-bô-va
A.A. Xô-cô-lốp
Nxb: Văn Hóa Thông Tin
Năm: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận