TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 10


Tạp chí Bách Khoa – số 10-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 10-1957

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Thử tìm một giải pháp để giải quyết vấn đề phân phối hàng hóa
Hoàng Minh Tuynh Rút Xô với bộ Dân ước luận
Nguyễn Huy Lịch Người trước dư luận
Nguyễn Văn ba Vua Thần Nông nếm thuốc
Nguyễn Tử Quang Cần xây dựng mộ cảm quan đúng đắn trong khi đọc truyện Tàu
Nguyễn Huy Thanh Vấn đề bảo hiểm (bảo kê)
Bình Nguyên Lộc Tần Thỉ Hoàng, một ông vua nhiều sáng kiến
Thuần Phong Lễ giá thú trong câu hò miền Nam
Tuyết Nga Chung quanh vấn đề nam nữ bình quyền
K.C. Thanh Trung Quê tôi miền Bình Định (thơ)
Lê Văn Manh Mười Méo (Truyện ngắn)
Mặc Thu Lan TÌnh sử
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận