TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 12


Tạp chí Bách Khoa – số 12-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 12-1957

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Trở lại kế hoạch năm năm, thử đề nghị một thí nghiệm
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ cổ điển: Chủ trương của phái trọng Nông
Phan Lạc Tuyên Cuộc khẩn hoang miền lục tỉnh của binh sĩ Việt Nam thời xưa
Huỳnh Văn Nghi Giáo hội và chính quyền
Cô Thoại Nguyên Tân Giáo dục do đâu mà có
Tử quyên Đặng Văn Nhâm Đại cương nghệ thuật kiến trúc nhà cửa ở Việt Nam
Nguyễn Huy Thanh vấn đề bảo hiểm (hết)
Lam Giang Từ xa giới tuyến
Bình Nguyên Lộc Không chủ đích (kịch)
Lê Văn Con chó Bê-đê (truyện ngắn)
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận