TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 13


Tạp chí Bách Khoa – số 13-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 13-1957

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Hợp tác xã tiêu thụ
Phạm Ngọc Thảo Lực lượng quân sự cơ động và lực lượng quân sự địa phương
Hào Nguyên Nguyễ Hóa Thử tóm tắt học thuyết Kant
Tử quyên Đặng Văn Nhâm Đại cương nghệ thuật kiến trúc nhà cửa ở Việt Nam
Lam Việt Một vài ý tưởng về cuốn “tản văn chọn lọc” của Ba-Kim
Thuần Phong Đạo nghĩa vợ chồng trong câu hò miền Nam
Mặc Thu Họa Trúc ca (thơ)
Lê Văn Nhân vẽ bản địa đồ tí hon (tùy bút)
Minh Đức Dứt khoát (truyện ngắn)
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận