TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 14-1957


Tạp chí Bách Khoa – số 14-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 14-1957

Trong số này:

Huỳnh văn Lang Khủng hoảng tiền tệ
Phạm Ngọc Thảo Quân đội và nhân dân
Nguyễn Văn Mầu Quyền biện luận trước tòa án
Võ Phiến Nghĩ về hai thể thơ Việt Nam
Tử quyên Đặng Văn Nhâm Tìm hiểu Kim Tự Tháp
Cô Thoại Nguyên 15 bà mẹ kể lại cho các bạn họ đã “đẻ không đau” như thế nào
DĐông Xuyên Gánh nước đêm (thơ)
Lê Văn Nồi chè đen và con chó đói
Yã Hac và Trinh Nguyên Đứa nhỏ với cuộc đời
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận