NGÀY DÀI NHẤT CỦA ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN


Ngày dài nhất của đệ nghị thế chiến

nhatbook-ngay dai nhat cua de nhi the chien-George Blond-

Tác giả: Hans Speidel, George Blond,
Nguyễn Quốc Trụ, Linh Giang dịch
Nxb: Anh Châu
Năm: N/A
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận