TẠP CHÍ BÁCH KHOA, SỐ 18


Tạp chí Bách Khoa – số 18-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 18-1957

Trong số này:

Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ cổ điển: nước Anh
Phan Văn Trí Vai tuồng cán bộ hợp tác xã
Vũ Thừa Chi Vết nứt rạn đầu tiên của Cộng sản quốc tế: vụ Ti tô
Hư Chu Tiìm hiểu cổ thi: vấn đề lập ý trong thơ đường luật
Trần Văn Khê Nhạc phương Đông, nhạc phương Tây
Phùng Bá Khanh Văn tự tượng hình
Thuần Phong Đất nước trong ca dao
Nguiễn Ngu Í Trần Hưng Đạo, một Người và một anh hùng dân tộc
Tử quyên Đặng Văn Nhâm Tiìm hiểu kiến trúc Văn Miếu, đền thờ đức Khổng Tử ở Việt Nam
Phan Lạc Tuyên Đường lên Tây Bắc (Thơ)
Á Nam trần Tuấn Khải Đường thi dịch giải
Yã Hạc và Trinh Nguyên Chim họa mi và bông Hường đỏ
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận