TẠP CHÍ BÁCH KHOA, SỐ 19


Tạp chí Bách Khoa – số 19-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 19-1957

Trong số này:

Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ cổ điển: nước Anh
Nguyễn Sung Tiểu công nghệ gia và các sắc thuế
Hoàng Thái Linh Tự tử
Hư Chu Vấn đề nhất khí trong lối thơ đường luật
Nguiễn Hữu Ngư Lê Lợi: hình ảnh của dân tộc Việt
J. Rousselot (do Việt Tử trích dịch) Người quét đường
Đông Xuyên Vũng nước (Thơ)
Thuần Phong Đất nước trong ca dao
Cô Liêu Nhân đọc “Nhập thiên thai” của Vũ Khắc Khoan
Văn Quang Nguyện (truyện ngắn)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận