HỒI KÝ CỦA NGƯỜI NỮ BINH DO THÁI


Hồi ký của người nữ binh Do Thái

nhatbook-hoi ky cua nguoi nu binh do thai Yael Dayan-1974

Tác giả: Yael Dayan
Mai Vi Phúc dịch
Nxb: Người Sông Kiên
Năm: 1974
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


để lại phản hồi