Phật giáo và chính trị ở Đại Việt


nhatbook-Phat giao va chinh tri o Dai Viet-Do Quang Hung-2014
Trần Nhân Tông trong tranh Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ
Tác giả: Đỗ Quang Hưng
Nguồn: Nghiên Cứu Tôn Giáo, số 8 (134)
Năm: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Tóm tắt: Thông qua vận dụng phương pháp tiếp cận xã hội học các hiện tượng tôn giáo (L’Approche sociologique les faits religeux), của Emile Durkheim (1858 – 1917) và đặc biệt của Max Weber (1864 – 1920), bài viết làm rõ hơn khung cảnh, sắc thái, đặc điểm, hệ luận của mối quan hệ Phật giáo và chính trị ở nước ta đầu kỷ nguyên độc lập.


 

Bình luận