TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 28


Tạp chí Bách Khoa – số 28-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 28-1958

Trong số này:

Vương Hòa Đức Thị trường tổ hợp Âu Châu
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ cổ điển
Tiểu Dân Hai vấn đề quan yếu của thế giới năm 1958
Nguiễn Ngu Í Nguyễn Huệ, hay là giấc mộng lớn chưa thành
Nguyễn Văn Xung Một nhận định về văn học Việt Nam
Phạm Đình Tân Gởi thi sĩ  Á Nam Trần Tuấn Khải
Phạm Hoàng Hộ Nguồn gốc loài người
Vũ Huỳnh Bang Xuân Ý (thơ)
Vi Huyền Đắc Cậu tôi
Mạc Ly Châu Đêm Tokyo (thơ)
Võ Phiến Về một xóm quê
Yã hạc Tiết phụ ngâm (Thơ dịch)
Hư Chu tình sử: Ngô nữ
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận