TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 31


Tạp chí Bách Khoa – số 31-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 31-1958

Trong số này:

Nguyễn Huy Thanh Những biện pháp để phát triển nền kinh tế các nước hậu tiến
Quang Huấn Bài học Nam Dương
Phạm Hoàn Mĩ Phan Châu Trinh
Tiểu Dân Tài giảm binh bị thế giới
Huynh Đệ Quyền Tác giả
Vũ Ký Truyện một Giáo Hoàng cải hồi
Cô Thoại Nguyên Trưng Trắc, Trưng hị hat trưng Chắc, Trưng Nhị
Đỗ Tấn Thênh thang nhịp bước (thơ)
Kiêu Yiêu Cuộc thách đố
Võ Phiến Từ thức bơ vơ
Trương Uan Ngọc Những con đường (thơ)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


để lại phản hồi