TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 33


Tạp chí Bách Khoa – số 33-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 33-1958

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Một chánh sách tổng quát
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ Mác Xít
Trần Hồng Hừng Nhân ngày giỗ Tổ
Phan Khoang Dư luận và Thanh Nghị
Nguyễn Thiệu Lâu Mấy sử liệu về sự khẩn hoang đồng bằng Nam Việt
Võ Phiến Dông Tây hai ngõ
Nguiễn Hữu Ngư Huỳnh Thúc Kháng, một ông già đáng thương
Thái Văn Kiểm Người Mỹ đầu tiên tại Việt Nam
Nguyễn Huy Khánh Lược đàm truyện Thủy Hử
Nguyễn Hiến Lê Thomas Alva Edison
Đỗ Tấn Những giòng hoa đại lộ (thơ)
Vũ Hạnh Miếng thịt vịt (truyện ngắn)
Vũ Quỳnh Bang Tâm tư (thơ)
Kiêu Yiêu Bạch Thu Luyện (liêu trai chí dị)
Á Nam Trần Tuấn Khải Xuân Vọng (thơ)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận