TỪ ĐIỂN DẦU KHÍ ANH-VIỆT


Từ điển dầu khí Anh-Việt

nhatbook-Tu dien Dau khi Anh Viet-Vien Dau Khi-1996

Tác giả: Viện Dầu Khí
Nxb: Khoa Học Kỹ Thuật
Năm: 1996
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận